Τι συμβαίνει μετά την ενδοδοντική θεραπεία;
Είτε πρόκειται για ενδιάμεσες επισκέψεις είτε μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας από τον οδοντίατρο, αναμφισβήτητα θέλετε να μάθετε τι να περιμένετε και τι θα πρέπει να κάνετε κατά τις ώρες και τις ημέρες που ακολουθούν.
Για να σας διευκολύνουμε, διαιρέσαμε αυτή τη σελίδα στις ακόλουθες ενότητες:

Α) Πόνος
Είναι ένα απογοητευτικό γεγονός, αλλά κάποιο ποσοστό των ασθενών θα βιώσει κάποιο επίπεδο δυσφορίας (και ίσως ακόμη και οίδημα) μετά από την προγραμματισμένη επίσκεψη για ενδοδοντική θεραπεία.
Β) Φροντίδα μετά τη θεραπεία
Παρόλο που η ενδοδοντική θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να έχετε κατά νου ότι το δόντι σας δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί ακόμη.
Η φροντίδα και οι προφυλάξεις που παίρνετε τις ημέρες και τις εβδομάδες έως ότου αποκατασταθεί με μόνιμη εργασία μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην τελική έκβαση.

A) Θα έχετε κάποιο πόνο μετά το ραντεβού της ενδοδοντικής θεραπείας;
Η πιο ακριβής απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ναι, είναι πιθανό, αλλά οι περισσότεροι ασθενείς δεν βιώνουν το αίσθημα του πόνου.
Γενικά αναφέρεται στην οδοντιατρική βιβλιογραφία ότι περίπου το 40% των ασθενών αναφέρουν κάποιο επίπεδο δυσφορίας μετά την ενδοδοντική τους  θεραπεία. Φυσικά, αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, που κυμαίνονται από τις ελαφρές έως τις πιο σοβαρές. (Sadaf 2014, Mokhtari 2016)

Πόσο πόνο μπορείτε να περιμένετε;
Μελέτη # 1 –
Τα ευρήματα του Sadaf (2014) δίνουν μια ιδέα για το τι μπορεί να αναμένεται.

 • Αυτή η μελέτη παρακολούθησε 140 ασθενείς κατά τη διάρκεια της ημέρας (24 ώρες μετά την επέμβαση) μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (δύο επισκέψεων).
 • Το 57% δεν ανέφερε δυσφορία μετά την εργασία τους. Για όσους αισθάνθηκαν δυσφορία, το 22% ανέφερε ήπιο, το 19% μέτριο, το 1% έντονο και το 1,4% ανυπόφορο πόνο.

Σχόλιο – Περίπου το 80% των ασθενών είτε εμφανίζουν ελάχιστο ή καθόλου πόνο.

Μελέτη # 2 –
Μια άλλη μελέτη (ElMubarak 2010) παρακολούθησε τους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας (απαιτώντας είτε 1 είτε 2 επισκέψεις) σε 12 και 24 ώρες μετά την επέμβαση.
Τα ευρήματα ήταν κάπως διαφορετικά από αυτά που αναφέρθηκαν στη μελέτη Sadaf. Και τα δύο διαστήματα μοιράστηκαν παρόμοιους αριθμούς:

 • Σε 24 ώρες – το 89% δεν εμφάνισε δυσφορία. Το 2% παρουσίασε ήπιο, το 1% μέτριο και το 9% σοβαρό πόνο.

Σχόλιο – Σε ένα ποσοστό πάνω από το 90% των ασθενών είχαν ελάχιστο ή καθόλου πόνο. Παρόλο που ομολογουμένως, σχεδόν 1 στους 10 εμφάνισε σημαντική δυσφορία.

Ενδοδοντική φλεγμονή.
Και οι δύο παραπάνω μελέτες αξιολόγησαν τους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαφορά, θα αναφερθούμε σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του Tsesis (2008). Αυτή η μελέτη αξιολόγησε την δημοσιευμένη έρευνα που ονομάζεται “ενδοδοντική φλεγμονή”.

 • Η φλεγμονή ορίστηκε ως πόνος ή οίδημα που αναπτύχθηκε μετά από οποιοδήποτε είδος προγραμματισμένου ραντεβού ενδοδοντικής θεραπείας που καθιστούσε αναγκαία την ανάγκη για μια απρογραμμάτιστη οδοντιατρική επίσκεψη για να την αντιμετωπίσει.
 • (Για αυτή την ανασκόπηση, η εκδήλωση έπρεπε να εμφανιστεί εντός 48 ωρών μετά τη θεραπεία του δοντιού.)

Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι η συχνότητα εμφάνισης της φλεγμονής ήταν της τάξης του 8% περίπου.

Σχόλιο – Ο αριθμός αυτός δεν είναι ακριβώς ασήμαντος. (Μπορεί να φανεί ότι ο καλύτερος χρόνος για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για ενδοδοντική θεραπεία είναι σχετικά νωρίς την εβδομάδα και όταν δεν θα ταξιδέψετε).
Ωστόσο, αυτή η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων (92%), αν προκύψουν προβλήματα, είναι γενικά σχετικά εύκολο να τα διαχειριστούν (πιθανότατα μέσω της χρήσης φαρμάκων). Αλλά θα παραδεχτούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη αυτής της ομάδας δεν υπέφεραν ή δεν ήταν ενοχλημένα.

Μακρύτερα χρονικά πλαίσια.

Ως περαιτέρω παράδειγμα αυτού που θα περίμενε κανείς, μια άλλη μελέτη (Al-Negrish 2006) ακολούθησε μια ομάδα 112 ασθενών για μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας. Εάν προσδιοριστεί:

 • Στις δύο ημέρες μετά την επέμβαση: το 80% των ασθενών δεν είχε πόνο, το 8% είχε ελαφρύ πόνο και το 12% είχε μέτριο έως σοβαρό πόνο.
 • Την ημέρα 7: το 93% των ασθενών δεν είχε πόνο, το 4% είχε ελαφρύ πόνο, το 3% είχε μέτριο πόνο και το ένα υπέστη έντονο πόνο.

Σχόλιο – Όλες οι μελέτες σε αυτή την έρευνα δείχνουν συλλογικά ότι ενώ μπορεί να προκύψουν προβλήματα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων η ενδοδοντική τους θεραπεία ολοκληρώνεται με ήπια ή μη μετεγχειρητικά συμπτώματα.

Τι είδους πόνο μπορείτε να περιμένετε;

Σε συνήθεις περιπτώσεις:

 • Η ενόχληση συνήθως αρχίζει μέσα σε λίγες ώρες μετά το ραντεβού σας.
 • Μπορεί να παραμείνει για αρκετές ώρες μέχρι και αρκετές ημέρες.
 • Η σοβαρότητα του πόνου συνήθως μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
 • Αν και δεν είναι ο κανόνας, μπορεί να σχηματιστεί πρήξιμο.
  (Sadaf 2014, Mokhtari 2016)

Τι προκαλεί πόνο μετά την ενδοδοντική θεραπεία;

Α) Η ενόχληση που παρατηρήσατε προκαλείται πιθανώς από φλεγμονή.

Η πιο συνηθισμένη πηγή πόνου μετά από τη θεραπεία του ριζικού σωλήνα είναι η φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν τη ρίζα του δοντιού (αποκαλούμενη «ακρορριζική περιρριζίτιδα»). Μπορεί να τραυματιστούν από τα ακόλουθα γεγονότα.

 • Μικρά ενδοδοντικά εργαλεία που έχουν περάσει πέρα από το τέλος της ρίζας. (Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα από τα πρώτα βήματα της ενδοδοντικής θεραπείας περιλαμβάνει τη μέτρηση του μήκους κάθε ριζικού σωλήνα. Ο στόχος του οδοντιάτρου είναι να παραμείνει εντός των ορίων αυτών των μετρήσεων καθώς εκτελείτε η θεραπεία του δοντιού).
 • Η διαφυγή (εξώθηση) των βακτηρίων και των οδοντικών ξεσμάτων έξω από την άκρη της ρίζας.
 • Διαρροή διαλυμάτων και φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας από το δόντι στους ιστούς που περιβάλλουν τη ρίζα του.

Αυτά τα γεγονότα δεν είναι απαραίτητα προληπτικά.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι παρά τις βέλτιστες προσπάθειες του οδοντιάτρου να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να συμβεί κάτι από τα παραπάνω, η αποφυγή της απόλυτης πρόληψής του είναι κάτι που ξεπερνά τον έλεγχό του.

Β) Η μόλυνση μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

Είναι πιθανό ότι η πράξη της εκτέλεσης μιας θεραπείας ενός δοντιού προκάλεσε την ενεργοποίηση των βακτηρίων που ζουν μέσα σε αυτό. Εάν ναι, μπορεί να εμφανιστεί μια οξεία λοίμωξη.

Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ταλαιπωρία που ένα άτομο παρατηρεί, οφείλεται κυρίως στη φλεγμονή των ιστών χωρίς την επιπλοκή της ενεργού λοίμωξης.

Γ) Πρόσθετοι παράγοντες.

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν πόνο μετά τη θεραπεία είναι ένα «ψηλό» σφράγισμα ή τραύμα των ούλων που προκαλείται από την αρπάγη που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Μήπως ο πόνος δείχνει ότι η θεραπεία του ριζικού σωλήνα σας απέτυχε;

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναμένετε ότι αυτό που θα αντιμετωπίσετε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής σας θεραπείας είναι ένας δείκτης της μακροπρόθεσμης επιτυχίας του.

 • Η ανάπτυξη του πόνου μετά τη λήξη της θεραπείας συσχετίζεται με την ένταση του ερεθισμού των ιστών που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 • Η αποτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας εμφανίζεται όταν η πηγή του τραυματισμού του ιστού επιμένει.

Οι προγνώσεις για πόνο μετά από τη θεραπεία.

Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου που τείνουν να συσχετίζονται με το ποιοι ασθενείς θα αισθάνονται ή δεν θα αισθάνονται δυσφορία μετά την ενδοδοντική θεραπεία.

Προεγχειρητικός πόνος = Μετεγχειρητικός πόνος.

Μια μελέτη του Sadaf (2014) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την μετεγχειρητική ταλαιπωρία είναι ο προεγχειρητικός πόνος. Το 83% των ασθενών των οποίων το δόντι πονούσε πριν την ενδοδοντική θεραπεία, παρουσίασαν πόνο μετά. Σε σύγκριση, με το 17% των ασθενών που δεν αντιμετώπισαν πόνο. (Πολλές μελέτες έχουν αναφέρει παρόμοια ευρήματα.)

Ως μικρότεροι παράγοντες, η μελέτη αυτή διαπίστωσε επίσης ότι:

 • Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν δυσφορία (65% έναντι 35% για τους άνδρες). (Άλλες μελέτες έχουν αναφέρει παρόμοια ευρήματα.)

Διαχείριση του πόνου μετά την ενδοδοντική θεραπεία.

Δεδομένου ότι η πιο πιθανή αιτία δυσφορίας μετά από ένα ραντεβού ενδοδοντικής θεραπείας είναι η ακρορριζική περιρριζίτιδα (φλεγμονή των ιστών γύρω από τη ρίζα, βλ. Παραπάνω), ο σκοπός ενός οδοντιάτρου επικεντρώνεται συνήθως στη διαχείρισή του. Μια δημοσίευση του Jayakodi (2012) εξετάζει τις ακόλουθες προσεγγίσεις θεραπείας.

Σημείωση.

Κάθε φορά που επιλέγεται ένα φάρμακο για χρήση, ο οδοντίατρος πρέπει να αξιολογήσει την δράση του προϊόντος έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι η χρήση του είναι κατάλληλη για εσάς. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των συστάσεων για τη δοσολογία του προϊόντος.

Αντιβιοτικά.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ερεθισμός των ιστών σε αντίθεση με την ενεργή βακτηριακή λοίμωξη είναι η πιο συνηθισμένη αιτία του πόνου του ασθενούς μετά από ενδοδοντική θεραπεία. Και για το λόγο αυτό στην αρχική θεραπεία του δοντιού, δεν περιλαμβάνετε η χρήση αντιβιοτικού.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει λόγος και υποψία ότι η λοίμωξη παίζει κάποιο ρόλο, θα συνταγογραφηθεί ένα αντιβιοτικό.

Κρατήστε επαφή με τον οδοντίατρό σας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τον οδοντίατρό σας. Είναι εξοικειωμένος με τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία και γνωρίζει πλήρως ότι κάποιο ποσοστό των ασθενών του θα χρειαστεί βοήθεια.

Άλλες πιθανές πηγές πόνου μετά από ενδοδοντική θεραπεία.

Α) Τραύμα στους μαλακούς ιστούς (ούλα).

Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης για ενδοδοντική θεραπεία, ο οδοντίατρός σας θα απομονώσει το δόντι τοποθετώντας γύρω του έναν ελαστικό απομονωτήρα. Οι προεξοχές του μεταλλικού σφιγκτήρα (αρπάγη) που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση αυτού του ελαστικού φύλλου στη θέση του μπορούν να τραυματίσουν τον περιβάλλοντα ιστό του δοντιού.

 • Η ευαισθησία που παρατηρείτε θα είναι μικρή και αναμένεται να εξαφανιστεί σε μια ημέρα περίπου. Πλύσεις με ειδικά στοματικά διαλύματα μπορεί να χορηγηθούν.

Β) «Ψηλό»  προσωρινό σφράγισμα.

Εάν το προσωρινό σφράγισμα που ο οδοντίατρός σας τοποθετήσει κατά την ολοκλήρωση της οδοντιατρικής σας επίσκεψης είναι πολύ “ψηλό” (πάρα πολύ ψηλό, υπό την έννοια ότι όταν κλείνετε χτυπάτε πρώτα σε αυτό το σημείο) το δόντι σας μπορεί να τραυματιστεί και να αρχίσει να πονά.

 • Η απαραίτητη λύση είναι να επιστρέψετε στο ιατρείο του οδοντιάτρου σας, ώστε να μπορέσει να το διορθώσει μέχρι να γίνει σωστό το δάγκωμά σας.
 • Δεδομένου ότι αυτό το τραύμα προκαλεί φλεγμονή των ιστών που περιβάλλουν το δόντι, ακόμη και μετά την μείωση σε ύψος του σφραγίσματος, ο πόνος μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Β) Προφυλάξτε το δόντι σας.

Μέχρις ότου ο οδοντίατρος σας πει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δόντι σας κανονικά, αποφεύγετε κάθε σκληρή τροφή. Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους:

1) Το σφράγισμα μπορεί να σπάσει.

Α) Στις περιπτώσεις όπου η θεραπεία ενός δοντιού απαιτεί περισσότερα από ένα ραντεβού, το προσωρινό σφράγισμα που χρησιμοποιείται μεταξύ των επισκέψεών σας μπορεί να σπάσει ή να βγει.
Εάν συμβεί, το σάλιο (και τα βακτήρια) θα μολύνει το εσωτερικό του δοντιού σας και ο οδοντίατρός σας θα πρέπει πάλι στο επόμενο ραντεβού να απολυμάνει το δόντι σας για δεύτερη φορά.

Β) Ακόμη και στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία ενός δοντιού (έχει γεμίσει ο χώρος του ριζικού σωλήνα), εάν το προσωρινό σφράγισμα που έχει τοποθετηθεί χαθεί, μπορεί να γίνει μικροδιείσδυση μικροβίων. (Μια κατάσταση όπου τα βακτηρίδια είναι σε θέση να μολύνουν το εσωτερικό του επεξεργασμένου δοντιού.)
Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή και αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της θεραπείας του ριζικού σωλήνα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του δοντιού θα πρέπει να τοποθετηθεί η μόνιμη (τελική) αποκατάστασή του το συντομότερο δυνατό.

2) Το δόντι μπορεί να σπάσει.

Μέχρι ο οδοντίατρός σας ολοκληρώσει την τελική αποκατάσταση του δοντιού, θα πρέπει να προσέχετε και να το θεωρείται εύθραυστο. Μεγάλη απογοήτευση θα ήταν να χάσετε όλο αυτό τον χρόνο, την προσπάθεια και τα χρήματα για την θεραπεία αυτή, και το δόντι να σπάσει ανεπανόρθωτα ή να σπάσει πριν αποκατασταθεί πλήρως.

3) Τρόφιμα για τα οποία πρέπει να προσέχετε.

Υπό το φως των παραπάνω, αποφύγετε τη χρήση ενός ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού, πριν αυτό αποκατασταθεί με μόνιμη εργασία, για να δαγκώσετε ή να μασήσετε σκληρά ή τραγανά τρόφιμα. Συγκεκριμένα, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως τα ωμά λαχανικά (καρότα, σέλινο), καρύδια και σκληρές καραμέλες. Όμως, εξαιτίας της δυνητικά εύθραυστης κατάστασης ενός δοντιού, οποιοδήποτε άλλο είδος τροφής μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Διατηρήστε την κατάλληλη στοματική φροντίδα.

1) Οδοντικό νήμα.

Ο οδοντίατρος θα πρέπει να τοποθετήσει κάποιο είδος προσωρινού σφραγίσματος σε ένα δόντι που λαμβάνει θεραπεία (είτε τοποθετείται για την εργασία του μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, είτε για να σφραγίσει το δόντι μεταξύ των ραντεβού).
Αυτός ο τύπος αποκατάστασης συχνά δεν είναι τόσο σταθερός όσο οι “μόνιμοι” και υπάρχει πιθανότητα να αποκολληθεί.

Προφυλάξεις. Τι να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα.

 • Εάν αισθάνεστε να αρχίζει να σφηνώνει μπορεί να καταλήξει με το να κολλήσει το νήμα ή να σπάσει το προσωρινό σφράγισμα.
 • Αν έχετε πρόβλημα, αφήστε το ένα άκρο του νήματος και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα έξω.
 • Παρά την προσωρινή φύση αυτής της αποκατάστασης, αναφέρετε τις δυσκολίες που έχετε παρατηρήσει στον οδοντίατρό σας, ώστε να «χαλαρώσει» το επιπλέον υλικό πλήρωσης.

2) Βούρτσισμα δοντιών.

Όλα τα δόντια απαιτούν κανονικό βούρτσισμα και ένα δόντι που λαμβάνει ή έχει λάβει ενδοδοντική θεραπεία δεν αποτελεί εξαίρεση. Στην περίπτωση που τα ούλα ή τα δόντια σας είναι ευαίσθητα, απλά κάντε το καλύτερο που μπορείτε.
Αποκατάσταση του δοντιού σας μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του.

Όλα τα δόντια που έχουν λάβει θεραπεία θα χρειαστούν κάποιο είδος τελικής («μόνιμης») αποκατάστασης.
Το είδος που έχει επιλεγεί, καθώς και το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται, μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της θεραπείας ενός δοντιού.

Αφήστε μια απάντηση